Bedrijfseconomie.

Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd. Dat houd in dat je wat weet van micro-, en macroeconomie, kosten- en winstvraagstukken, financiering en belegging en interne organisatie.

Keuzevakken die ik gevolgd heb zijn organisatie-ontwikkeling, economische psychologie, reclamewetenschappen, bestuurlijke informatiekunde.

Mijn werkcollege was financiering en belegging.

Mijn afstudeerscriptie betrof een bedrijfstakanalyse van de Nederlandse grafische industrie aan de hand van het vijf-krachtenmodel van Porter.

Hopelijk helpt dit om een baan te vinden.