2007

Functional system administrator, Allseas Engineering

Bij Allseas was ik in tweede termijn betrokken bij functionele support en het ontwikkelen van rapportages. Met name de modules AR, PO en GL waren van belang. Daarnaast discoverer. Ook binnen APRO dienden er aanpassingen gedaan en problemen opgelost te worden

Hopelijk helpt dit om een baan te vinden.