2006-2007

Support analyst, Linksys Cisco

Via Atos Origin ondersteunde ik Linksys EMEA bij hun dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot Oracle applications en Agile. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het coördineren van assistentie-aanvragen met betrekking tot Oracle applications en Discoverer. Finance wordt afgehandeld in de VS. Voor EMEA is met name order entry van belang.

Dienstverband is na 3 maanden detachering omgezet in een vast dienstverband. Helaas kwamen er minder Oracle activiteiten naar EMEA dan verwacht, dus was de behoefte aan support ook minder groot. Belangrijke modules waren: PO, HR en OM.

Hopelijk helpt dit om een baan te vinden.