2003

Bij allseas ben ik als functioneel systeembeheerder gaan werken nog voordat ze life gingen. Dat hield in dat ik daar begonnen ben met het begeleiden van eindgebruikers en het ontwikkelen van rapportages (inkopen per project). Onder andere de authorisaties voor de AP en PA modules ingericht. Daarnaast de setup van bankrekeningen binnen APRO gedaan.

In eerste instantie was er nog geen apps EUL, deze heb ik door InterAcces aan laten leggen.

Tools en modules TOAD, Discover (Administration en User Edition), AP, PA, PO System Administration, EAM (11.5.9)

Oracle applications implementatie consultant, DPA financial people

Bij DPA financial people heb ik financiƫle en commerciele rapportages ontwikkeld in Discoverer. Discoverer is een query/BI tool van Oracle. Te denken valt aan omzet en bruto-marge per vestiging, (met uitsplitsing naar kostensoort en drill mogelijkheid naar drager (interim professional)), directe en indirecte uren per vestiging, omzet per sales manager.

De rapportages brachten aan het licht dat er soms geen aansluiting was tussen het grootboek en sub-administraties.

Daarnaast bezig geweest met het ontwikkelen van commerciƫle rapportages waar per accountmanager en regio-kantoor inzichtelijk wordt gemaakt met welke orders/offertes zij bezig zijn en wat de verwachtte opbrengst daarvan is.

Ook meegewerkt aan het testen van Oracle Time and Labor.

Hopelijk helpt dit om een baan te vinden.