CV

Curriculum Vitae

Persoonlijk

Naam Lars Mennen

Nationaliteit Nederlands

Burgerlijke staat Ongehuwd

Telefoon 06-53 63 99 60

E-mail email@larsmennen.nl

Linked in http://nl.linkedin.com/in/larsmennen

Geboorteplaats Helmond

Geboortedatum 15 december 1969

Woonplaats Venlo

Profielschets Lars Mennen is een leergierige, gedreven bedrijfseconoom die zijn loopbaan hoofdzakelijk heeft doorgebracht in de automatisering. Tijdens verschillende trajecten heeft hij gemerkt dat projecten met een financieel en/of internationaal karakter hem het beste liggen.

Voor wat betreft de toekomst wil hij zich wat minder richten op conjunctuurgevoelige en meer op commercieel/financiële functies.

Werkervaring

2016                             Diversen

Diverse vrijwilligersbanen en betaalde klussen. Onder andere inrichten en voorbereiden van cases van diverse CRM systemen. (CRM, V-tiger), zelfstudie met betrekking tot WordPress

2014 CRM beheerder/lead-zoeker Titoma

Het vinden van potentiële klanten voor Titoma met behulp van Linked in. Potentiële klanten van Titoma zijn bedrijven die actief zijn in draadloze en/of medische apparatuur of zich bezighouden met de offshore produktie van mechanische of electronische componenten.

2012 Functioneel beheerder Oracle GL, KPN

Via Brunel gewerkt als functioneel beheerder Oracle GL. Onder andere leren werken met de financial accounting hub van Oracle. Verder adviserend opgetreden over de inrichting van het grootboek.

2012 Ontwikkel-coördinator Wolters Kluwer

De eerder ontwikkelde rapporten waren nog niet klaar. Er dienden een honderd-tal rapporten geconverteerd te worden van het oude naar het nieuwe systeem. De ontwikkeling van de queries gebeurde in India, de coördinatie daarvan en het maken van de daadwerkelijke rapporten die betrekking hebben op AR, AP en GL gebeurde hier.

2011 Applicatie-manager/ Oracle specialist, Reed Elsevier

Het aanmaken van werknemers, het beëindigen van actieve dienstverbanden van contractors. Het aanmaken van gebruikers. Het toekennen van tarieven van werknemers van Elsevier ten behoeve van tijdschrijven en project-accounting.

2011 Rapportage-converteur, Wolters Kluwer

Door Wolters-Kluwer ben ik in de loop van 2011 ingehuurd om hen te begeleiden bij het migreren van financiële rapportages van een Oracle 10.7 naar een Oracle 12.1.3 omgeving (crediteuren, debiteuren, grootboek).

2011 Opzetten van een tweetal social media-websites een voor een social medium wat zelfstandig moet opereren nadat het niet meer beheerd werd door een omroepvereniging en een ten behoeve van zeilers. Voor het social medium van zeilers me ook verdiept in webshops, Mamut en Drupal.

2010 Vrijwillige redactionele bezigheden ten behoeve van rapportages van enquêtes van Maurice de Hond, bouw van websites (waarbij gebruik word gemaakt van MySQL en Google-analytics) en ondersteuning van hulpbehoevenden. De inrichting van de social network-site is inmiddels afgerond.

  1. Functioneel beheerder gemeente Den Haag.

Bij de gemeente Den Haag heb ik kort gedetacheerd gezeten als Oracle financials beheerder. Er werd gewerkt volgens ITIL.

Daarnaast heb ik voor learningworks een aantal hoofdstukken vaste activa, Oracle financials ontwikkeld met behulp van Articulate.

Nadat de cursus vaste activa ontwikkeld was, heb ik de cursus ‘crediteuren’ gecontroleerd.

  1. ERP consultant, Tiscali Telfort

Bij Tiscali heb ik de interface tussen Tiscali en Intrum Justitia werkend gekregen. Deze lag al twee jaar op de plank, maar werd, vanwege achterstallig onderhoud aan de database niet gebruikt. Inmiddels wel.

2007 Functional system administrator, Allseas Engineering

Bij Allseas was ik in tweede termijn betrokken bij functionele support en het ontwikkelen van rapportages. Met name de modules AR, PO en GL waren van belang. Daarnaast discoverer. Ook binnen APRO dienden er aanpassingen gedaan en problemen opgelost te worden

Allseas werkte met 11.5.9.

2006-2007 Support analyst, Linksys Cisco

Via Atos Origin ondersteunde ik Linksys EMEA bij hun dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot Oracle applications en Agile. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het coördineren van assistentie-aanvragen met betrekking tot Oracle applications en Discoverer. Finance wordt afgehandeld in de VS. Voor EMEA is met name order entry van belang.

Dienstverband is na 3 maanden detachering omgezet in een vast dienstverband. Helaas kwamen er minder Oracle activiteiten naar EMEA dan verwacht, dus was de behoefte aan support ook minder groot. Belangrijke modules waren: PO, HR en OM.

Ook heb ik de mensen in EMEA begeleid met de conversie van 11.5.9 naar 11.5.10.

2005 EBS consultant, MFSW

Via mijn contacten in de Oracle apps wereld ben ik ingezet als Oracle apps DBA bij UPC. Bij UPC heb ik een aantal alerts geproduceerd voor de Soxley act. Een die afgaat bij een wijziging in accounting segmenten, een die afgaat bij een wijziging in responsibilities van users en een die afgaat als een journaalpost aangemaakt en gepost wordt door eenzelfde persoon.

Een ander project waar ik aan gewerkt heb is het maken van een payment-notification. UPC wilde haar leveranciers met behulp van een mail in PDF formaat laten weten welke facturen ze naar welke bankrekening betaald hebben. Deze payment-notification is ontwikkeld in reports

De tweede opdracht voor MFSW van bestond uit een implementatie-traject EBS bij het ministerie van Landbouw, Natuurbehoud en voedselkwaliteit in Assen. Hier gewerkt met de modules: Quality, installed base, inventory. Inhoudelijk bestond de opdracht uit het inrichten en gelijk houden van de test-, ontwikkel- en

produktie-omgevingen. Daarnaast het ondersteunen van gebruikers bij de acceptatie-test. Pl/sql, Toad, System Administration, Inventory, Service, Quality.

2004- 2005 Oracle E-business suite consultant, Geos IT professionals

Diverse pre-sales activiteiten, vervolgens ingezet als functioneel systeembeheerder PO/AP bij KPN telecom. Bij KPN heb ik me met name beziggehouden met het testen van voornoemde modules en ook i-procurement. Naast het testen van voornoemde modules heb ik me bezighouden met het reviewen van de financiële processen. De tweede opdracht bestaat uit het ontwikkelen van discoverer-rapportages in een E-business suite omgeving bij de gemeente Den Haag.

Tools en modules TOAD, Discoverer, AR, PA, PO (11.5.7)

2003- 2004 Oracle system administrator, Allseas

Bij allseas ben ik als functioneel systeembeheerder gaan werken nog voordat ze life gingen. Dat hield in dat ik daar begonnen ben met het begeleiden van eindgebruikers en het ontwikkelen van rapportages (inkopen per project). Onder andere de authorisaties voor de AP en PA modules ingericht. Daarnaast de setup van bankrekeningen binnen APRO gedaan.

In eerste instantie was er nog geen apps EUL, deze heb ik door InterAcces aan laten leggen.

Tools en modules TOAD, Discover (Administration en User Edition), AP, PA, PO System Administration, EAM (11.5.9)

2003 – 2003 Oracle applications implementatie consultant, DPA financial people

Bij DPA financial people heb ik financiële en commerciele rapportages ontwikkeld in Discoverer. Discoverer is een query/BI tool van Oracle. Te denken valt aan omzet en bruto-marge per vestiging, (met uitsplitsing naar kostensoort en drill mogelijkheid naar drager (interim professional)), directe en indirecte uren per vestiging, omzet per sales manager.

De rapportages brachten aan het licht dat er soms geen aansluiting was tussen het grootboek en sub-administraties.

Daarnaast bezig geweest met het ontwikkelen van commerciële rapportages waar per accountmanager en regio-kantoor inzichtelijk wordt gemaakt met welke orders/offertes zij bezig zijn en wat de verwachtte opbrengst daarvan is.

Ook meegewerkt aan het testen van Oracle Time and Labor.

Tools en modules Discover, AP, AR, PA, GL, OTL, Oracle sales and marketing

2002 – 2002 Oracle Applications Administrator (via Randstad), Life Fitness

Bij Life Fitness was men op zoek naar een Oracle Applications Administrator. Onder andere om de dagelijkse gang van zaken met bettrekking tot de order-load in Oracle applications vlot te laten verlopen.

2000 – 2002 IT Consultant, Deloitte & Touche

Van September 2000 tot juni 2002 ben ik voor Deloitte & Touche werkzaam geweest als IT consultant. De activiteiten van het onderdeel waar ik bij werkte binnen Deloitte richtten zich met name op JDedwards implementaties. Het gaf me dus de mogelijkheid om een tweede erp pakket te leren kennen. Voor Deloitte heb ik gedetacheerd gezeten bij een aantal klanten, onder andere het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het grootste deel van mijn loopbaan hier heb ik echter doorgebracht bij de gemeente Tilburg. Hier heb ik het onderdeel “verkoop-order administratie” binnen JDedwards geimplementeerd. Ook ben ik betrokken geweest bij pre-sales activiteiten.

1999 – 2000 Oracle Financials Consultant, SQL-integrator

Door Oracle Financials consultant te worden kon ik verschillende interessegebieden combineren. In deze functie kon ik mijn economische en mijn Oracle kennis aanwenden. Daarnaast gaf dit bedrijf me de mogelijkheid om internationaal te werken. Voor SQL-integrator heb ik onder andere op de Nederlandse Antillen gewerkt. SQL-integrator verkoopt en ondersteunt daar standaard op Oracle gebouwde produkten.

De tweede grote opdracht die voor SQL-integrator gedaan heb, was de implementatie van vier modules van Oracle Financials bij Carglass in Nederland en België. Hier heb ik het implementatie-plan geschreven, was verantwoordelijk voor het oplossen van fouten en ondersteunde de eindgebruikers.

Daarnaast heb ik samen met de accountant het rekening-systeem aangepast en samen met andere consultants de leveranciers-nummering. Ook bestond een gedeelte van de werkzaamheden op het uitzoeken naar de voedingen van bepaalde grootboekrekeningen en het aanpassen van de gebruikershandleidingen.

Tools en modules AP, GL, System administration, SQL (10.7)

1998 – 1998 Oracle Developer/DBA, Dedicate

Bij Dedicate heb ik mijn kennis over databases verder uitgebouwd door het verbeteren van een helpdesk-applicatie bij KPN telecom. Dit deed ik samen met mensen van KPN en CMG. Daarnaast heb ik een korte opleiding en een project gehad met betrekking tot database-beheer werkzaamheden.

1997 – 1998 Oracle Trainee, Ordina Finance

Mijn loopbaan in de IT is begonnen als een Oracle trainee voor dit bedrijf. Hier had ik de hoop dat ik mijn financiele kennis uit kon breiden met Oracle-kennis.

1997 – 1997 Docent Bedrijfsorganisatie, Ichthus hogeschool Rotterdam

Hier heb ik tijdelijk een zieke docent vervangen.

1996 – 1996 Junior medewerker Planning and Control, Gemeente Spijkenisse

Bij de gemeente Spijkenisse ben ik als uitzendkracht werkzaam geweest om managementrapportages te introduceren.

1995 – 1995 Bedrijfs analist, Drukkerij Mennen

Na mijn afstuderen heb ik eerst een tijdje bij mijn vader in de zaak gewerkt. Hier heb ik een spreadsheet model ontwikkeld wat de rendementen van twee marksegmenten bepaalde aan de hand van het vergelijken van voor- en nacalculaties.

Opleiding

1982-1988 Carolus Borromeus College Helmond

1988-1995: Bedrijfs-economie, Erasmus Universiteit Rotterdam

Werkcollege Ondernemings-financiering

Afstudeerrichting Commerciële beleidsvorming

Keuzevakken Organisatie-ontwikkeling en menselijke kwaliteit, bestuurlijke informatie-voorziening, reclamewerking, economische psychologie.

1982-1988: VWO, Carolus Borromeus College, Helmond

Professionele training JDedwards (2001)

Oracle human resources (2000)

Decade financials (1999)

Oracle financials (1999)

Dynamische systeemontwikkeling (1998)

DBA voor ontwikkelaars (1998)

Oracle SQL, Designer, Developer, Reports (1997)

Talenkennis Nederlands: Goed (woord en geschrift)

Engels: Goed (woord en geschrift)

Frans: Matig

Duits: Matig

Neven-activiteiten

1987-1988 Voorzitter politieke jongeren vereniging

    1. Actief lid studentenvereniging

    1. Mede-oprichter van een website voor werkzoekenden. Onder andere instructie gegeven in Acces.

2010-2010 Mee-denker/doener van een website die zelfstandig gaat opereren. Daarnaast het beheer van het forum van de actieve deelnemers, technisch beheer leden-administatie en website. Hierdoor onder andere leren werken met MySQL, Installatron, Plesk en Drupal. Google-analytics kende ik al maar wordt ook gebruikt.

2014 Opzetten ledenadministratie Bond Precaire Woonvormen

Hopelijk helpt dit om een baan te vinden.